Sürdürülebilirlik

GELECEK İÇİN GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR MALZEMELER VE AZALTILMIŞ ATIK

Atlas Bant olarak çevreye ve topluma karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Sürdürülebilirlik, iş faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası ve temel değerlerimizin bir yansımasıdır. Gelecek nesiller için daha iyi bir dünya bırakmaya kararlıyız. Ürünlerimizi tasarlarken ve üretirken çevresel etkiyi en aza indirmek için sürdürülebilir malzemeler ve yöntemler kullanıyoruz. Daha az atık üretmeyi, enerji verimliliğini artırmayı ve doğal kaynakları korumayı hedefliyoruz.

Ürün portföyümüzde atık azaltımına katkıda bulunan geri dönüştürülebilir ve geri dönüştürülebilir içerikli bantlar bulunmaktadır. Bu ürünler sayesinde doğal kaynakların korunmasına yardımcı olan sürdürülebilir bir döngü yaratıyoruz. Ayrıca Atlas Bant olarak karbon ayak izimizi azaltmaya yönelik çalışmalara öncelik veriyoruz. Üretim süreçlerimizde yenilenebilir enerji kullanımını artırarak ve enerji verimliliği önlemlerini hayata geçirerek çevre üzerindeki etkimizi en aza indirmeyi hedefliyoruz. Yerel topluluklara destek sağlıyor, eğitim ve sosyal girişimlerde yer alıyor ve topluma fayda sağlayan projelere aktif olarak katılıyoruz.

DAHA YEŞİL BİR YARIN İÇİN, GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR MALZEMELER
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM SÜREÇLERİ SAYESİNDE AZALTILMIŞ KARBON AYAK İZİ